Երիտասարդութիւն

Լուսանկար՝ Յակոբ Սահակեան Աթէնքի մէջ որպէս Տնօրէն գործած ժամանակ (1967)Գրեց՝ Յակոբ Սահակեան

Նորի փնտռտուքը՝ աշխարհի երիտասարդութիւնը նետած է տարօրինակութիւններու գիրկը։ Ջիղերու յարատեւ պրկումը՝ տեսակ մը անհոգութիւն եւ շատ յաճախ անիշխանութիւն ստեղծած է ամէնուրեք։ Զանազան ասպարէզներու մէջ նորաձեւութիւնները այլեւս կը սպառնան մարդուն դարաւոր բարոյական ըմբռնումները գլխիվայր դարձնել։

Հինի եւ նորի պայքարը այսքան բուռն ու քանդիչ չէ եղած երբեք։ Գերագոյն իտէալը, որ հիները առաջնորդած էր, այլեւս դարձած է կարծես ժամանակավրէպ։

Ցուցամոլական նորաձեւութիւններ, նորաձեւութիւններու ցուցամոլութիւն եւ մոլութիւններ այլազան՝ կը սպառնան խաթարել մարդու բարոյականը, զոր կրօնք եւ պետական օրէնքներ կրցած էին կերտել քայլ առ քայլ՝ հեռացնելով մարդը անասնական վիճակէն։

Այսօր՝ երիտասարդութեան մօտ հազուագիւտ է երբեմնի ծնողքի յարգանքը, մեծերու հանդէպ ակնածանքը, հաւաքական շահերու գիտակցութիւնը, տունի եւ հայրենիքի աւանդական սէրը։ Փոքր տարիքէն, այսպէս կոչուած «անհատականութիւն» յայտնաբերելու մարմաջ մը կայ, որ «ազատութիւն» բառով կը խորհրդանշուի ստեղծելով կատարեալ խառնարան մը, անիշխանութիւն մը։

Երիտասարդութիւն...

Վախը, կեանքի ծանր պայմանները՝ այլազան օրէնքները եւ տակաւին այլ յայտնի եւ անյայտ տուեալներ են արդեօ՞ք, որոնք այսօրուան երիտասարդութիւնը կը հեռացնեն հիներէն, ստեղծելով այն խորունկ անջրպետը, ուր կարծես սահմանուած է թաւալելու նոր մարդկութիւնը – այսօրուայ երիտասարդները – վաղուան ծերերը։

Երիտասարդութիւն... նորաձեւութիւններ... ցուցամոլութիւն... մոլութիւններ...։

Բնականաբար՝ հայ երիտասարդութիւնն ալ արտերկրի եւ հայրենիքի մէջ, յանձնուած է միջազգային յիշեալ աւերիչ հոսանքին։ Մոռցած մեր պապերու սրբութիւնները, կ՚ուզէ քայլ պահել միջազգային երիտասարդութեան հետ։ Հայ երիտասարդներ հետզհետէ կը հեռանան հայկականութենէ։ Արտերկրի մէջ, հայ երիտասարդներէն շատեր կ՚ամչնան իրենց հայ ըլլալէն. իսկ հայաստանցի երիտասարդը՝ ներկայ տնտեսական վաղանցուկ դժուարութիւններուն դէմ յանդիման, դուրսի աշխարհին մէջ կը փնտռէ իր «հոգեկան խաղաղութիւնը»։

Արդեօ՞ք հայ երիտասարդութիւնը մոռցած է, թէ ինք տակաւին ճամբայ ունի կտրելիք, պարտականութիւն ունի իրեն յանձնուած աւանդը Արարատին հասցնելու անվթար։ Հայկէն, Վարդանէն, Արամէն կտակներ ունի, որոնք կը մնան տակաւին անլոյծ։

Երիտասարդութիւն...

Կեանքի գեղեցկագոյն եւ կորովի շրջան։

Ազգի մը յարատեւութեան բազկերակ եւ մարտունակութեան խորհրդանիշ, մանկութեան տենչանք եւ ծերութեան երազ։

Աստուածային շնորհքէդ առատօրէն տո՛ւր ազգիս երիտասարդութեան, որպէսզի կարենայ շարունակել պայքարը յանուն տառապեալ եւ իրաւազրկուած ազգին։ Ուժ տո՛ւր, եռանդ եւ մանաւանդ քաջութիւն՝ դիմակալելու ներկայ հանգրուանը։

Երկրէ երկիր ազգային պարտականութիւններու գիտակցութեամբ պէտք է ապրին հայ երիտասարդները՝ միշտ տարանջատուելով ուրիշներէն։

Աթէնք

Լուսանկար՝ Յակոբ Սահակեան Աթէնքի մէջ որպէս Տնօրէն գործած ժամանակ (1967)

19-03-2010