Recent Gelleries

Յակոբ Սահակեան 1950-1951

Պատանեկան կեանք Քեսապի մէջ:


Յակոբ Սահակեան 1952-1954

Լուսանկարներ Հալէպի զանազան տեսարժան վայրերուն ինչպէս նաեւ Քարէն Եփփէ Ազգային Ճեմարանին մէջ՝ ընկերներով շրջապատուած:


Յակոբ Սահակեան 1956

Այցելութիւն Անթիլիաս - Զինուորական ծառայութիւն Հալէպի մէջ - Ամառնային այցելութիւններ Քեսապ:


Յակոբ Սահակեան 1957 Ա

Պտոյտներ ճեմարանականներու հետ - Պտոյտներ Հալէպ բնակող Քեսապցիներու հետ:


Յակոբ Սահակեան 1957 Բ

Հինգ մտերիմ ընկերներ - Շրջանաւարտ Քարէն Եփփէ Ազգային Ճեմարանէն:


Յակոբ Սահակեան 1958

Իր հայրենական գիւղաքաղաք Քեսապի մէջ կը պաշտօնավարէ Քարէն Եփփէ Ճեմարանէն շրջանաւարտ ըլլալէն անմիջապէս ետք:


Յակոբ Սահակեան 1959

Գամիշլի (Սուրիա)


Յակոբ Սահակեան 1960

Հալէպի հանրային պարտէզին (Մաշթալ) մէջ ուսանողական շրջանի ընկերներու հետ:


Յակոբ Սահակեան 1961

Հոմսի մէջ պաշտօնավարութեան տարին: Հոմս կը գտնուի Սուրիոյ մէջ՝ Դամասկոսի եւ Հալէպի միջեւ: Այդ տարիներուն ունէր հայկական կազմակերպուած գաղութ:


Յակոբ Սահակեան 1962-1964

Լիբանան՝ Պուրճ Համուտի Քառասուն Մանկանց Վարժարանին մէջ պաշտօնավարութեան շրջանին:


Յակոբ Սահակեան 1964

Նշանտուք եւ պասակադրութիւն:


Յակոբ Սահակեան 1965-1966

Ազգականներու, բարեկամներու եւ գործընկերներու հետ, Պէյրութի մէջ՝ նախքան Յունաստան մեկնիլը:


Յակոբ Սահակեան 1966-1969

Նկարներ Յունաստանէն՝ կրթական, ազգային - հասարակական եւ ընտանեկան կեանքէ առնուած:


Յակոբ Սահակեան 1970-1972

Թրիփոլի, Լիբանան, պաշտօնավարութեան ժամանակ: 1972-1973 տարեշրջանին պատասխանատու նշանակուած է Ճպէյլի Թռչնոց Բոյն հաստատութեան մէջ:


Յակոբ Սահակեան 1973-1980

Քուէյթի մէջ պաշտօնավարութեան եօթ տարիներու ընթացքին՝ դպրոցական եւ ընտանեկան նկարներ: Եկեղեցւոյ նկարները առնուած են ամառնային արձակուրդի ժամանակ՝ Հալէպ:


Յակոբ Սահակեան 1980

Երեւան՝ Սփիւռքահայ ուսուցիչներու խմբակին հետ:


Յակոբ Սահակեան 1980-1989

Վերադարձ ծննդավայր Քեսապ: Տիւզաղաճ շրջանին մէջ կը մշակէ խնձորի պարտէզ:


Յակոբ Սահակեան 1990

Մէկ տարի Աթէնք կ՛ապրի՝ վերյիշելով անցեալը, երբ քսանհինգ տարիներ առաջ որպէս ուսուցիչ ուղարկուած էր հոն:


Յակոբ Սահակեան 1991-1998

Այս շրջանին Հալէպի մէջ կ՛աշխատի որպէս սրբագրիչ Գանձասար շաբաթաթերթին եւ քարտուղար Ս. Քառասնից Մանկանց Մայր Եկեղեցւոյ: Այս վերջին պաշտօնը կը շարունակէ մինչեւ կեանքի վերջին ամիսները:


3ակոբ Սահակեան 1999

Տէր եւ տիկին Յակոբ եւ Օժէնի Սահակեանները կը նշեն իրենց ամուսնութեան 25 ամեակը՝ Բլանէթ հիւրանոցին մէջ, Հալէպ, զաւակներուն եւ ազգականներուն ներկայութեամբ:


Յակոբ Սահակեան 2005

Վերջին այցը Աթէնք՝ այս անգամ իր կրտսեր տղուն Վիգէնին պսակին ներկայ գտնուելու համար:


Յակոբ Սահակեան 2000-2009

Կը շարունակէ թաղականութեան քարտուղարութեան պաշտօնը Ս. Քառասնից Մանկանց Մայր Եկեղեցւոյ մէջ, Հալէպ: Մինչեւ կեանքին վերջին շաբաթը ազգային կեանքին հետեւեցաւ՝ հաւատարիմ մնալով իր կոչումին:


Յակոբ Սահակեան 2009

Պրն. Յակոբ Սահակեան հոգին կ՛աւանդէ 01 Յուլիս 2009-ին առաւօտեան ժամը երեքին: Թաղման կարգը տեղի կ՛ունենայ նոյն օրը իր սիրած եւ ծառայած Ս. Քառասնից Մանկանց Մայր Եկեղեցւոյ մէջ: Կը թաղուի իր փափաքին համեմատ Հալէպի Ազգային գերեզմանատան մէջ:


Փոքրածաւալ լուսանկարներ

Նկարները գլխաւորապէս կը պատկանին նախորդ դարու յիսունական եւ վաթսունական թուականներուն: